Uroczystości 226 Rocznicy Bitwy pod Kobyłką podczas Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 roku z udziałem Ambasadora Republiki Litwy

21. 02. 09