Członkowie

Skład Zarządu:

Andrzej Zbyszyński - Prezes
Mariola Kacprzak - Wice prezes
Beata Dąbrowska - Wice Prezes
Paweł Zaniewski - Skarbnik
Bartłomiej Jabłoński - Sekretarz
Leszek Ziółkowski - członek 

Komisja rewizyjna:

Przewodnicząca: Iwona Zaniewska,
członkowie: Edyta Walczuk, Stanisław Szewczyk, Bogdan Zbyszyński