Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2016


 

Nazwa Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłki

Siedziba fundacji Kobyłka

Adres fundacji 05-230 Kobyłka, ul. Ks. Marmo 13

Adres do korespondencji 05-230 Kobyłka, ul. Jana Pawła II 22 MOK

Adres poczty elektronicznej …………………………………..

Data wpisu w KRS 01.07.2004

Nr KRS 0000210451

Nr REGON 012322349

NIP 1251237042

 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie dokonało wyboru Zarządu w składzie:

 

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Zbyszyński

Wiceprezes Stowarzyszenia Beata Dąbrowska

Wiceprezes Stowarzyszenia Paweł Majkowski

Członek Zarządu Leszek Ziółkowski

Sekretarz Bartłomiej Jabłoński

Skarbnik Stowarzyszenia Paweł Zaniewski

 

oraz Komisji Rewizyjnej w składzie:

 

Iwona Zaniewska

Edyta Walczuk

Stanisław Szewczyk

Bogdan Zbyszyński

 

 

Od 26 kwietnia 2016 r. do grudnia 2016 Zarząd wykonał działania:

1. Przyjęto zasady (politykę) rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Założono księgi handlowe do prowadzenia pełnej księgowości stowarzyszenia.

2. Zarząd uczestniczył w obchodach Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w Kobyłce

3. Rozpoczęto prace nad zmianą statutu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. TPMK uczestniczyło w obchodach rocznicy śmierci ks. Sylwestra Zycha

5. Udział przedstawicieli TPMK w obchodach Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. „Cud nad Wisła”

6. Podjęto przygotowania do zorganizowania konkursu „Stanisław Szpotański – duma Kobyłki”

7. Odbyło się 6 Posiedzeń zarządu – omówiono sprawy bieżące i plany działania towarzystwa

8. Udział zarządu w obchodach 222. rocznica Bitwy pod Kobyłką

9. Udział zarządu w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości w Kobyłce.

10. Zamknięto rachunek w PKO BP S.A. i otwarto bezkosztowy rachunek w BGŻ PNB Paribas S.A.

11. Zorganizowano konkurs „Stanisław Szpotański – duma Kobyłki”

12. Podjęto prace nad powołaniem Kapituły Medalu „Zasłużony dla Miasta Kobyłka” i zasadami jej działania.

 

Od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 Zarząd wykonał działania:

1. Wykonano aktualizacje zamian statutu i zgłoszono do KRS - nazwa, skład zarządu, skład komisji rewizyjnej i inne poprawki uchwalone na walnym zebraniu. Zmiany zostały zatwierdzone przez KRS.

2. Zatwierdzono „Kapitułę” i regulamin medalu „Zasłużony dla Miasta Kobyłka”.

3. Zarząd opracował wspólnie z firmą graficzną „Renoma” z Kobyłki projekt medalu „Zasłużony dla Miasta Kobyłka”.

4. Zarząd uczestniczył w 2018r. w obchodach: 223. Rocznicy Bitwy Mieszkańców Kobyłki, Pracowników Manufaktury

Pasów Kontuszowych z Rosjanami Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w Kwietniu1794 roku, Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3. Maja w Kobyłce, rocznicy śmierci ks. Sylwestra Zycha, Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. „Cud nad Wisłą”, 223. rocznica Bitwy pod Kobyłką podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w październiku 1794 roku , Święta Odzyskania Niepodległości w Kobyłce .

3. Podczas uroczystości przy obelisku na ulicy Kraszewskiej w dniu 17 kwietnia 2017 r. z okazji 223 Rocznicy Bitwy Mieszkańców Kobyłki, Pracowników Manufaktury Pasów Kontuszowych z Rosjanami na wniosek Zarządu TPMK w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, decyzją nr 1039/SU/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 rok uhonorował Medalem „Pro Patria” wieloletniego Prezesa Towarzystwa Pana Mirosława Bujalskiego.

4. Zarząd odbył 6 spotkań dotyczycących spraw bieżących m.in. wystosował pismo do Rady Miasta Kobyłka i lokalnej gazety przedstawiające stanowisko Zarządu w sprawie nieprawdziwej, szkalującej TPMK wypowiedzi przewodniczącej Rady Ewy Jażwińskiej i wiceburmistrz Kariny Jażwińskiej . Pismo odczytała na sesji Radzie Miejskiej wiceprezes Beata Dąbrowska ( pismo do wglądu u Sekretarza Towarzystwa).

5. Zarząd w roku 2017 zajmował przygotowaniem wydania publikacji „ Dzieje Kobyłki – Migawki Pamięci”. Autorem tekstu jest mieszkaniec Kobyłki Marek Kozłowski. Przygotowaniem zdjęć zajmuje się Prezes Andrzej Zbyszyński.

6. W imieniu TPMK Prezes Andrzej Zbyszyński i Wiceprezes Beata Dąbrowska uczestniczyli w jury i byli fundatorami nagród w konkursie organizowanym przez Przedszkole nr 2 w Kobyłce pt.: „Moje Miasto- Kobyłka”

7. Zarząd wykonał tabliczkę informującą o siedzibie i kontakcie towarzystwa przy wejściu biurowym do budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, gdzie odbywają się spotkania i zebrania TPMK ( projekt tabliczki zatwierdzony przez zarząd TPMK i tabliczka wykonana i zamontowana bezpłatnie przez firmę „Renoma” z Kobyłki )

 

Od stycznia 2018 r. do grudnia 2018 Zarząd wykonał działania:

1. Zorganizowano uroczystości przy obelisku na ulicy Kraszewskiej w dniu 17 kwietnia 2018 r. z okazji 224 Rocznicy Bitwy Mieszkańców Kobyłki, Pracowników Manufaktury Pasów Kontuszowych z Rosjanami. Organizację wsparli pr Mazowiecka Wspólnota Samorządowa oraz Prawo i Sprawiedliwość - oddział Kobyłka.

2. Zarząd brał udział w uroczystościach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Kobyłce.
3. Z okazji urodzin naszego Miasta Kobyłka Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka wspierane przez Grupę Wspólnie Dla Kobyłki tj. Mazowiecką Wspólnotę Samorządową Kobyłka, Prawo i Sprawiedliwość Kobyłka oraz Stowarzyszenie Wspólnie dla Kobyłki zorganizowało stoisko z super atrakcjami: bezpłatne słodycze, wata cukrowa, popcorn, wspólne malowanie małych podkówek gipsowych, rozdawanie kotylionów „ Super Mama”, baloników i innych darowych gadżetów. Towarzystwo prowadziło sprzedaż swoich publikacji.
4. Towarzystwo Przyjaciół Miasta Kobyłka było fundatorem nagród dla laureatów konkursu ,,Moje Miasto Kobyłka”. organizowanego przez Przedszkole nr 2 Kobyłka
5. W czerwcu zarząd zorganizował i przeprowadził walne zebranie sprawozdawcze TPMK. W 2018r. odbyło się 7 posiedzeń zarządu.
6. Z inicjatywy Zarządu TPMK decyzją kapituły w 21. rocznicę posługi duszpasterskiej jako proboszcza parafii Św. Trójcy w Kobyłce ks. Dziekan Jan Andrzejewski otrzymał medal "Zasłużony dla Miasta Kobyłka" nr 0001.Uroczystości wręczenia medalu odbyły się we wrześniu w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce.
7. Od stycznia do września trwały prace nad publikacją „ Dzieje Kobyłki- Migawki Pamięci. Na profilach Fb Towarzystwa i prezesa TPMK zamieszczona była informacja o przygotowaniach tej publikacji z prośba o przekazywanie materiałów historycznych i zdjęć ( migawek pamięci) dotyczących naszego miasta, jej historii do zarządu.
8. W październiku ( 27.10) TPMK zorganizowało uroczystości z okazji 224. Rocznicy Bitwy pod Kobyłką podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku.
9. Udział zarządu w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości w Kobyłce i przy sadzeniu 100 drzewek na 100-lecie Odzyskania Niepodległości.
10. W styczniu 2019 r ukazała się publikacja Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka „Dzieje Kobyłki – Migawki Pamięci”. 170 stron tekstu o historii Kobyłki, ciekawostki, fakty i opowieści. Ponad 150 stron zdjęć archiwalnych i nowych. Książka wydana na papierze kredowym w twardej ekskluzywnej okładce. Autorem jest Marek Kozłowski , mieszkaniec kobyłki. W lutym 2019 odbyła się prezentacja książki podczas wieczoru autorskiego w MOK Kobyłka.