Powstanie Styczniowe Uczestnicy, Instytucje, Wybrane zdarzenia