227 ROCZNICA BITWY POD KOBYŁKĄ PODCZAS INSUREKCJI KOŚCIUSZKOWSKIEJ W 1794 ROKU.

Poprawiono: 28 październik 2021
Utworzono: 28 październik 2021

24 października o godzinie 11.30 na starym cmentarzu w Kobyłce odbyły się  uroczystości przy tablicach polskiej i litewskiej, upamiętniających poległych w bitwie pod Kobyłką podczas Insurekcji Kościuszkowskiej w 1794 roku. Brali w nich udział: Minister Jan Józef Kasprzyk - Szef ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, pułkownik Vilmas  Szataas - attache obrony w Ambasadzie Republiki Litewskiej  i Pan Eduard Mažul - Trzeci Sekretarz w ambasadzie Republiki Litwy,  Starosta Wołomiński Adam Lubiak z małżonką, Radną Sejmiku Województwa  Mazowieckiego, pułkownik Adam Koniuk - szef wyszkolenia XV Dywizji  Zmechanizowanej, Burmistrz Miasta Kobyłka  Edyta Zbieć, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kobyłce Konrad Kostrzewa, Andrzej Michalik – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii I Pułku Ułanów Krechowieckich, Wojciech Dziełak - przewodniczący kapituły  wyróżnień i odznaczeń Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii i Pułku Ułanów Krechowieckich, grupa rekonstruktorów: DRAGONI FREDRY i Arkadiusz Ziółkowski, zarząd TPMK: Ewa Maciejewska – Pawlica i Mariola Kacprzak, dr ksiądz  Andrzej Rusinowski,  dyrektorzy jednostek, radni, Strażacy OSP Kobyłka, harcerze DH „Wędrowcy", przedstawiciele organizacji i  mieszkańcy Kobyłki.

Został zachowany pełny ceremoniał uroczystości. Odegrano  hymny Polski i Republiki Litwy. W imieniu organizatorów gości powitał Prezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka Andrzej Zbyszyński. Przedstawiono część artystyczno-historyczną z udziałem uczniów szkoły nr 1 w Kobyłce z akompaniamentem Moniki Szczęsnej i Tomasza Zalewskiego. Głos zabrali: Minister Jan Józef Kasprzyk– Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciel Ambasadora Republiki Litwy, Starosta Wołomiński Adam Lubiak i Burmistrz Miasta Kobyłka Edyta Zbieć.

Dowódca grupy rekonstrukcyjnej Jackek Brzozowski odczytał apel poległych, oddano  salwę honorową. Na zakończenie w asyście werbli delegacje i uczestnicy złożyli wiązanki pod tablicami upamiętniającymi poległych w bitwie  pod Kobyłką podczas Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r. w Kobyłce.  Odegrano sygnał „ Śpij Kolego!"

Po uroczystościach na cmentarzu, o godzinie 13.00 odbyła się w Bazylice Św. Trójcy w Kobyłce msza w intencji poległych podczas bitwy z oprawą artystyczną chóru „ Cantanti" i kazaniem nawiązującym do wydarzeń z 1794 roku, które wygłosił dr ks. Andrzej Rusinowski. Msza zakończyła się wręczeniem przez Szefa urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józefa Kasprzyka odznaczeń  w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowaniu oraz popularyzacji poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych oraz w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród odznaczonych byli m.in. mieszkańcy Kobyłki: Burmistrz Edyta Zbieć ( MEDAL PRO PATRIA), Prezes TPMK Andrzej Zbyszyński (MEDAL PRO PATRIA), członkowie Stowarzyszenia Miłośników Kawalerii  I Pułku Ułanów Krechowieckich Arkadiusz Ziółkowski i Arkadiusz Michalik ( MEDAL PRO PATRIA).